Edgar Degas - Madame Deitz-Monin 1879

Madame Deitz-Monin 1879
Madame Deitz-Monin
1879 60x45cm pastel/paper
National Gallery of Art, Washington, DC, USA

« previous picture | 1870s Degas Paintings | next picture »